Български тълковен речник


проф. Любомир Андрейчин и кол.

ISBN:978-954-02-0156-6
виж още 35 лв.

Речник на чуждите думи в българския език


проф.Александър Милев и кол.

ISBN:978-954-02-0263
виж още 35 лв.

Българско – английски речник


проф.Майя Пенчева и кол.

ISBN:978-954-02-0320-1
виж още 45 лв.

Тематичен немско-български речник


Маргарита Попова

ISBN:978-954 - 02- 0316-4
виж още 32 лв.

Английско – български речник


проф. Майя Пенчева и Александра Багашева

ISBN:978-954-02-0326-3
виж още 45 лв.