Речник на народната духовна култура на българите


проф. Мария Китанова и колектив

ISBN:978-954-02-0337-9
виж още 30 лв.

1000 aнглийски думички


Anglictina

ISBN:978-954-02-0340-7
виж още 18 лв.

Тематичен немско-български речник


Маргарита Попова

ISBN:978-954 - 02- 0316-4
виж още 15 лв.

Английско – български речник


проф. Майя Пенчева и Александра Багашева

ISBN:978-954-02-0326-3
виж още 45 лв.

Български тълковен речник


проф. Любомир Андрейчин и кол.

ISBN:978-954-02-0156-6
виж още 35 лв.