проф.Майя Пенчева и кол.

ISBN: 978-954-02-0320-1
Подвързия: твърда
Размер: 24/17 см.
Страници: 1056

45 лв.

Новият Българско - английски речник е най-подробният и най-пълният от съществуващите на българския пазар. Той отразява ежедневната лексика и специфични думи, изрази и термини, свързани с обществения, научния и културния ни живот, а също и думи и изрази, отразяващи българските традиции и специфични национални понятия.

Речникът съдържа над 145 000 думи, значения, словосъчетания, пословици и поговорки. Английските съответствия са над 410 000.

Структурата на речниковата статия позволява не само думите да бъдат разбрани, но и да се използват в разнообразни комуникативни ситуации. Това превръща речника от справочник в активен инструмент.

Речникът може да се ползва от хора с различно ниво на познание на английския език и с различни интереси. Читатели с по-висока степен на познание на английски ще намерят в него многобройни синоними и синонимични фрази от различни регистри на двата национални варианта, британски и американски, и от разнообразни области на живота, както и 13 тематични приложения с рядка и тясно специализирана информация.