проф. Дончо Градев

ISBN: 978-954-02-0332-4
Подвързия: мека
Размер: 20 х 12,5 см.
Страници: 200

10 лв.

Професор Дончо Градев епреподавател по социална психология в Софийския университет „Св.Кл Охридски“. Доктор е на науките.  Публикувал е книгите:

Промените в социалната психика(1983), Събитията в жизнения път на личността (1987),  Социална психология на масовото поведение (1995/2000), Психология на масите (2005),  Стигма и личностна биография (2010), Критичната социална психология (2012).

Новата книга на проф. Градев е посветена на съвременното измерение на един исторически разпознат социален феномен – властта на малкия човек.

Книгата е предупреждение за нормалните хора да не се отнасят с лековерие и снизхождение към „безобидните“ малки хора.