Български тълковен речник


проф. Любомир Андрейчин и кол.

ISBN: 978-954-02-0156-6
виж още 35 лв.

Терминологичен речник по обществено – политически науки


чл.кор.проф.Мария Попова и кол.

ISBN: 978-954-02-0324-9
виж още 18 лв.

Немско – български фразеологичен речник


Здравка Александрова

ISBN: 978-954-02-0325-6
виж още 19 лв.

Синонимен речник


чл.кор.проф. Емилия Пернишка

ISBN: 978-954-02-0327-0
виж още 22 лв.

Руско – български и българско руски речник


доц. Лиляна Димитрова

ISBN: 978-954-02-0328-7
виж още 24 лв.

Английско – български речник


проф. Майя Пенчева и Александра Багашева

ISBN: 978-954-02-0326-3
виж още 45 лв.

Речник на антонимите в българския език


проф. Емилия Пернишка и Стефка Василева

ISBN: 978-954-02-0329-4
виж още 20 лв.

Властта на малкия човек


проф. Дончо Градев

ISBN: 978-954-02-0332-4
виж още 10 лв.

Тематичен немско-български речник


Маргарита Попова

ISBN: 978-954 - 02- 0316-4
виж още 32 лв.

Английско – български и българско – английски речник


проф. Майя Пенчева и д-р Александра Багашева

ISBN: 978-954-02-0333-1
виж още 26 лв.