Бос по стърнищетo


Зденек Сверак

ISBN: 978-954-02-0345-4
виж още 15 лв.

Речник на чуждите думи в българския език


проф.Александър Милев и кол.

ISBN: 978-954-02-0263
виж още 35 лв.

Речник на новите думи в българския език


чл.кор.проф.Емилия Пернишка и др.

ISBN: 978-954-02-0772-8
виж още 32 лв.

Правописен речник на българския език


Димитър Попов и кол.

ISBN: 978-954-02-0281-5
виж още 22 лв.

Речник на чуждите думи за всички


проф. Ем. Пернишка

ISBN: 978-954-02-0307-2
виж още 25 лв.

Българско – английски речник


проф.Майя Пенчева и кол.

ISBN: 978-954-02-0320-1
виж още 45 лв.

Испанско – български речник


Емилия Ценкова

ISBN: 978-954-02-0277-8
виж още 32 лв.

Българско – испански речник


Емилия Ценкова

ISBN: 978-954-02-0302-7
виж още 32 лв.

Румънско – български речник


Снежана Керанова

ISBN: 978-954-02-0313-3
виж още 28 лв.

Българско – румънски речник


доц.Даниела Стоянова

ISBN: 978-954-02-0312-6
виж още 28 лв.