Руско-български бизнес речник


доц.Гочо Гочев и кол.

ISBN: 978-954-02-0317-1
виж още 20 лв.

Английска граматика


доц. Мария Ранкова и др.

ISBN: 954-02-0126-8
виж още 15 лв.

Немска граматика


доц. Текла Сугарева и др.

ISBN: 954-02-0082-2
виж още 15 лв.

Френска граматика


проф.Николай Михов

ISBN: 978-954-02-0309-6
виж още 16 лв.

Испанска граматика


доц.Адриана Миткова и др.

ISBN: 978-954-02-0318-8
виж още 15 лв.

Италианска граматика


доц.Ина Кирякова

ISBN: 954-02-0296-5
виж още 16 лв.

Руска граматика


проф.Стефана Димитрова

ISBN: 954-02-0204-3
виж още 16 лв.

Чешка граматика


доц.Маргарита Младенова

ISBN: 954-02-0295-7
виж още 15 лв.

Португалска граматика


проф. Маргарита Дренска

ISBN: 954-02-0230-2
виж още 15 лв.