доц.Адриана Миткова и др.

ISBN: 978-954-02-0318-8
Подвързия: мека
Размер: 20/14 см.
Страници: 308

15 лв.

Пред читателя е най-новата испанска граматика, написана на български език. В нея са изложени основните въпроси на фонетиката, морфологията и синтаксиса на съвременния испанския език в практически аспект.

Материалът е представен в достъпна форма, онагледен и с много примери от живия разговорен език, които са дадени и в превод на български.

Специално внимание се отделя на проблемите, представляващи трудност за българите, изучаващи испански, особеностите в употребата на глаголните времена и наклонения, условните изречения, неличните глаголни форми, глоголните перифрази и др.

В приложението в края на учебника са дадени спрежението на глаголите с обща и собствена неправилност и списък на думи, които изискват определени предлози.

Поради характера на застъпената проблематика, систематизирания начин, по който е представена, и акцентирането върху някои тънкости въб функционирането на граматичните категории,  учебникът може да служи при всички нива на обучение по практически испански език.