Офис:

 

София 1000,
пл.“Славейков“ 11
0889/ 504-186
E-mail : loretaya@gmail.com
управител Лорета Пушкарова

Търговски щанд:

 

Книжна борса “Болид“

София 1528,

бул.“Искърско шосе“ 19,

сутерен офис 2 Издателство на БАН “Проф. Марин Дринов”

02/879-20-59