Офис:

 

София 1000,
пл.“Славейков“ 11
Тел. : 02/ 987-24-96
0889/50-41-86
E-mail : loretaya@gmail.com
управител Лорета Пушкарова

Търговски щанд:

 

Книжна борса “Болид“

София 1528, бул.“Искърско шосе“ 19, сутерен офис 6

тел.: 02/987-47-90, 0887/25-40-48

специалист продажби Стела Томчева