доц. Текла Сугарева и др.

ISBN: 954-02-0082-2
Подвързия: мека
Размер: 20/14 см.
Страници: 240

15 лв.

Пред читателят е последното преработено издание на немската граматика. В него са изложени основните въпроси на фонетиката, морфологията и синтаксиса на немския език в практически аспект.

Материалът е представен в достъпна форма и онагледен с много примери от живия разговорен език, които са дадени и в превод на български.

За изясняване и по-лесно усвояване на граматическите форми и конструкции на много места се правят съпоставки с българския език.

Специално внимание се отделя на структурата на немското изречение и неговите видове във връзка с позицията на глагола-сказуемо, която структура съществено се отличава от тази на българското изречение.

Поради характера на застъпената проблематика и практическата насоченост на изложението, граматиката ще е полезна на най-широк кръг читатели, изучаващи немския език.