проф. Маргарита Дренска

ISBN: 954-02-0230-2
Подвързия: мека
Размер: 20/14 см.
Страници: 260

15 лв.

Португалската граматика е написана на български език. В нея са изложени основните въпроси на фонетиката, морфологията и синтаксиса на съвременния португалски език в практически аспект.

Материалът е представен в достъпна форма в съпоставка с българската граматика и е онагледен с примери от живия език, представени и в превод на български.

Специално внимание се отделя на проблемите, представляващи трудност за българите – особеностите в употребата на глаголните времена и наклонения, условните изречения, личния инфинитив, неличните глаголни форми, глаголните перифрази и др.

Поради характера на застъпената проблематика и систематизирания начин на представянето й граматиката може да служи при всички нива на обучението по практически португалски език.