проф. Емилия Пернишка и Стефка Василева

ISBN: 978-954-02-0329-4
Подвързия: Твърда
Размер: 17,5 х 12,5 см.
Страници: 508

20 лв.

Специалният речник на антонимите е първи  и единствен за българския език и бележи важна  стъпка напред в българската лексикография.

Антонимите са основно езиково богатство – думи за противоположност, които означават  двете крайни точки на едно по-общо понятие, напр: голям-малък, топъл-студен, истински-фалшив, приятел-враг, любов-омраза.

Такива словесни средства създават изразителни  антитези в речта и са особено предпочитани от поети, писатели, оратори.

Интересните и сложни въпроси за противоположности като истина и лъжа, добро и зло, щастие и нещастие, назовани чрез антоними, вълнуват от древността философи и богослови, логици и естети, семиотици и лингвисти.