проф. Диана Благоева, проф. Сия Колковска и кол.

ISBN: 978-954-02-0351-5
Подвързия: твърда
Размер: 24/17 см.
Страници: 335

35 лв.

Речникът документира най-новите попълнения в българската лексика от първите две десетилетия на XXI век – в различна степен приемливи, но активно използвани. Изработен е професионално от автори от Българската академия на науките.

В него са представени както нови думи, навлезли от други езици, така и думи, образувани на българска почва. Включени са също семантично обновени думи, нови устойчиви съчетания и нови фразеологични съчетания.

Речникът ще бъде полезен за всички, които се нуждаят от информация за значението на най-актуалните лексикални единици, отразяващи новите обекти и явления в живота на българското общество.