проф.Александър Милев и кол.

ISBN: 978-954-02-0263
Подвързия: твърда
Размер: 24/17 см.
Страници: 904

35 лв.

Авторски колектив – изтъкнати езиковеди с голям принос в българската лексикография.

Най-новото, пълно и съвременно издание, включващо в максимална степен чуждите думи, навлезли в нашия език от различни езици.

Точни, ясни и пълни обяснения на значенията на думите, призхода и употребата им; стилистични бележки.

Новите чужди думи от последните години.

Най-употребяваните термини в икономиката, търговията, информатиката, техниката, политиката, медицината, спорта,музиката, електронните медии.

Предназначен за широк кръг читатели с най-разнообразни интереси.