доц.Даниела Стоянова и д-р Снежана Керанова

ISBN: 978-954-02-0330-0
Подвързия: твърда
Размер: 17 х 12 см.
Страници: 820

25 лв.

Новият речник съдържа по 13  000 заглавни думи в двете посоки, както и много значения и словосъчетания. Авторките на речника – Снежана Керанова за румънскобългарската част и Даниела Стоянова за българско-румънската част, са дългогодишни преподавателки   в специалност „Румънска филология” в СУ „Св. Климент Охридски” и преводачки.

Речникът отразява съвременното състояние на книжовната и разговорната  лексика в румънския и българския език. Съдържа основна терминология от различни области на знанието. Подборът на лексикалните единици е съобразен със специфичните потребности на преподаватели, студенти и ученици, на преводачи, както  и на тези, които владеят и ползват двата езика.