доц.Маргарита Младенова

ISBN: 954-02-0295-7
Подвързия: мека
Размер: 20/14 см.
Страници: 208

15 лв.

Пред читателя е най-новата чешка граматика, написана на български език. В нея са изложени основните въпроси на фонетиката, морфологията и синтаксиса на съвременния чешки език в практически аспект.

Материалът е представен в достъпна форма, в съпоставка с българската граматика и е онагледен с примери от живия език, представени и в превод на български.

Специално внимание е отделено на онези страни от системата на чешкия език, които затрудняват усвояването му от българи – падежните форми и тяхното управление, особеностите на словореда и формирането на специфичния ритъм на чешкото изречение и др.

Поради характера на застъпената проблематика и систематизирания начин на представянето ѝ граматиката може да служи при всички нива на обучението по практически чешки език.

Приложение: упражнения към всички раздели на граматиката.