Издателство “Наука и изкуство” ООД

 

“Наука и изкуство” е утвърдено издателство в България със 70-годишна история и над 15 000 заглавия до момента, с традиции в издаването на научна и справочна литература и значителен принос за изграждането на българската култура. Създадено през 1948 г., от 1997 г. “Наука и изкуство“ е дружество с ограничена отговорност.

Издателството е специализирано в издаване на речници, енциклопедии, граматики и преводна литература.

В поредиците „Български речници” и „Съвременни двуезични речници” “Наука и изкуство” предлага нови български и двуезични речници, полезни на читателите с точност, пълнота и актуалност. Издава практически граматики с упражнения на десет европейски езика.

“Наука и изкуство“ ООД има спечелени и успешно реализирани проекти с Министерството на културата, Министерството на образованието, Столичната програма “Култура”, Френския културен институт, Агенцията по франкофония в Париж, Програма “Творческа Европа” на ЕК и програмите за подпомагане на преводна литература на редица европейски страни.